Zuidema Groep

Zuidema Groep is een meer dan 50 jaar oud familiebedrijf met een gevestigde naam in Noord-Nederland. Vanuit onze vestiging in Hoogeveen zijn wij actief in de drie noordelijke provincies en in de kop van Overijssel.

Onze deskundigheid en zorgvuldigheid in het aannemen van GWW-werken en bij het inzamelen, transporteren, verwerken en toepassen van afvalstromen, garanderen de continuïteit van ons bedrijf. Zuidema is veelzijdig door de combinatie aan disciplines, ondergebracht in de dochterondernemingen:

  • Zuidema Aannemers BV
  • Zuidema Handel & Transport BV
  • Zuidema Recycling Centrum BV

Wij bieden u een breed en integraal pakket aan oplossingen. Wij hechten waarde aan heldere en duidelijke communicatie, waardering en respect. Daarbij kunnen wij niet zonder u en omgekeerd. Zuidema zet de klant centraal. Zo bewerkstelligen wij een aanpak én resultaten die duurzame kwaliteit in zich hebben.

Vakmanschap, duurzaamheid, betrokkenheid
De korte lijnen in onze organisatie maken ons flexibel, zodat wij daadkrachtig en oplossingsgericht handelen. Ons vakmanschap is ontstaan door keihard werken, ondernemerschap en enthousiasme. Dat blijft en is hopelijk aanstekelijk. Wij zijn trots op wat we hebben bereikt en streven continu naar meer kwaliteit en betrokkenheid – oprechte mensen, goed materieel en mooie producten – en u kunt ons daar bij helpen.

Onze ambitie is projecten te realiseren op een maatschappelijk betrokken wijze en hierin te excelleren door nauw samen te werken met opdrachtgevers, medewerkers en eindgebruikers. Met ruim 30 collega’s geven wij invulling aan deze ambitie.

De kwaliteit van onze dienstverlening is geborgd in een gecertificeerd managementsysteem. Zuidema Groep beschikt hiermee over certificaten voor:

ISO9001:2008                                                     Kwaliteit

VCA**(2008/5.1)                                             Veiligheid/Milieu

BRL SIKB 7000, SIKB-protocol 7001            (Land)Bodemsanering

BRL SIKB 7500, SIKB-protocol 7510            Grondreiniging (biologisch en droog zeven)

BRL SIKB 7500, SIKB-protocol 7511           Baggerverwerking (d.m.v. rijping)

BRL 9335, SIKB-protocol 9335-1                  Grondbank

Wij ondernemen met het motto ‘dienstverlening is eenvoud’. U kunt op ons rekenen!

Verdere info:
www.zuidema-groep.nl

Zuidema Aannemers BV heeft zich gespecialiseerd in het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van weg- en waterbouwkundige werken. Zuidema Aannemers beschikt over ruime ervaring in grondwerk, rioleringswerk, bouw- en woonrijpmaken van bestemmingsplannen, reconstructiewerken, aanleg infrastructuur bij bouwprojecten, open en gesloten verhardingen en waterbouwkundige werken.

Zuidema Handel en Transport houdt zich bezig met de handel in en het transport van zand, grond en diverse granulaten. Zuidema Handel & Transport is betrokken bij de exploitatie van het vulzand van zandput Echten en beschikt tevens over een eigen oppervlakte-ontgronding nabij Hoogeveen. Zuidema Handel en Transport is al jaren verantwoordelijk voor de gladheidbestrijding op autosnelwegen in Zuidwest Drenthe (in opdracht van Rijkswaterstaat).

Zuidema Recycling Centrum is verantwoordelijk voor de inname en verwerking van (verontreinigde) grond, baggerspecie, bouw- en sloopafval, puin, afvalhout en groenafval. Deze stromen worden bewerkt en opgewaardeerd naar herbruikbare stromen als gekeurde grond, houtchips, biomassa, compost en puingranulaten.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over deze sponsor op: www.zuidema-groep.nl